Värmepumpsskydd


Ett värmepumpsskydd över utedelen av ett luftvärmesystem kan förlänga livslängden och driftsäkerheten. Skyddet minskar slitage på grund av väder och vind, speciellt här i Sverige där det vintertid kan driva in snö i systemet.

Regn, snö och skräp kan inverka på effekten på pumpen och resultatet blir att din uppvärmning inte blir optimal, något som kommer att belasta din plånbok i längden.

Väderskydd till värmepump: tak eller skyddsbur

Lite grovt kan man dela in de olika skydden i tre varianter utifrån design:

  • Väderskydd
  • Värmepumpstak
  • Skyddsbur

Ett väderskydd kan vara tillverkad i oljebehandlat trä och omsluta hela pumpen men har tillräckligt med springor för gott luftflöde.

Ett värmepumpstak täcker pumpen ovanifrån för att hindra vatten och snö från systemet men vid kraftig sidovind räcker det inte till.

En skyddsbur ses ofta på större fastigheter där fastighetsägaren vill skydda obehöriga från att komma nära värmepumpsanläggningen. Skyddsburen förhindrar stöld och skadegörelse men också olyckor.

Bygga ett värmepumpsskydd
Vintertid kan du vilja bygga ett värmepumpsskydd runt utedelen

Värmepumpsskydd av trä eller metall klarar av vädret bättre än plastmaterial. För att kunna komma åt pumpen brukar man se till att antingen locket är öppningsbart eller att fronten är konstruerad som en lucka. Då kan du enklare komma åt och göra service på den skyddade luftvärmepumpen.

Köpa färdigt värmepumpsskydd

Hos flera återförsäljare av värmepumpar finns det tillbehör att köpa och där kan man hitta färdiga värmepumpsskydd som skyddstak eller skyddsburar. Se bara till att du väljer ett skydd i rätt dimension så att den värmepump du har (eller ska köpa) ryms.

Canvac Träskydd

Canvac träskydd för luftvärmepump

Klima-Therm Skyddstak

Klima-Therm skyddstak till luftvärmepump

CSDK-SL

omålat värmepumpsskydd i ljust trä

Tecnosystemi S.p.A

Tecnosystemi värmepumpsskydd

Värmepumpsskydd för att dölja luftvärmepump

Förutom att skydda mot väder och vind kan ett skydd också monteras för att den ”fula” värmepumpen ska passa in bättre estetiskt. Har du ett trähus i röd färg kan du måla ditt värmepumpsskydd i samma färg och få hela installationen att lättare smälta in.

Man bör dock tänka på hur mycket inbyggnad det blir för en luftvärmepump kräver bra cirkulation på luften. Att bygga en för tättslutande inbyggnad kommer därför inverka negativt på luftvärmepumpens effektivitet. Ett tak över pumpen är i alla lägen bra.

Skyddet förlänger livslängden på värmepumpen

Det växlande klimatet här i Norden medför slitage som förkortar livslängden på din värmepump. Att skärma av med ett värmepumpsskydd leder till minskat slitage och pumpen kommer att hålla längre. En pump som håller längre leder också till att dina kostnader över tid blir lägre.

Bygga ett värmepumpsskydd själv

Om du är händig är det inte så svårt att bygga ett skydd till värmepump på egen hand. Det finns ritningar och instruktioner för hur man bygger tak till värmepumpar men det går ju också bra att kolla på hur någon granne har gjort sitt värmepumpsskydd.

  • Gör Det Själv Byggritningar (totalt över 1000 byggbeskrivningar)