Bosch


Bosch, en global ledare inom teknik och tjänster, grundades av Robert Bosch år 1886. Med huvudkontor i Tyskland verkar företaget inom olika sektorer och är en tillverkare inom värmepumpar bland annat. Känt för innovation och kvalitet, spelar Bosch Thermoteknik AB en betydande roll på världens industri- och konsumentmarknader.

Bosch luftvärmepumpar

Bosch luftvärmepumpar är utformade för att effektivisera energianvändningen och anpassa sig väl till det nordiska klimatet. Deras inverter-kompressor möjliggör en anpassning av effekten efter det aktuella behovet.

En nyckelfunktion hos Bosch luftvärmepumpar är deras innovativa avfrostningsteknik som använder hetgas istället för elektricitet. Denna metod utnyttjar överbliven värme för att avfrosta enhetens utedel, vilket ytterligare optimerar energieffektiviteten.

bosch 3000 luftvärmepump

Bosch Compress 3000-serien är luftvärmepumpar som kan ge både varmluft och varmvatten. Det finns lite olika modeller inom serien som svarar upp mot olika uppvärmningsbehov.

Bosch luft-vatten-värmepumpar är speciellt framtagen för att enkelt integreras med de flesta vattenburna uppvärmningssystem. Dessa pumpar kan kombineras med olika värmekällor såsom ved, el, pellets eller oljepannor. De erbjuder flexibilitet för att användas som tillskottsvärme.

Installationen av Bosch luft-vatten-värmepumpar är enkel, eftersom den varken kräver borrning eller grävning. Det innebär att installationen inte orsakar skador på tomten eller närliggande områden. Precis som Bosch luft-luftvärmepumpar har luft-vatten-värmepumparna en inverter-kompressor, vilket bidrar till hög effektivitet och låg energiförbrukning.

bosch 7000 luft-vatten värmepump

De aktuella luft-vattenvärmepumparna hittar du i 7000-serien med ett flertal modeller beroende på behov. Effektstorlekar du kan välja på börjar vid 5kW och den kraftfullaste är på hela 17kW.

Bosch bergvärmepumpar

Bosch bergvärmepumpar utvinner energi från värmen lagrad i marken, vilket är en effektiv metod för uppvärmning. För att installera en sådan pump krävs ett borrhål, vilket är en del av installationsprocessen för bergvärme.

Denna installationsmetod innebär generellt högre initiala kostnader jämfört med installation av Bosch luft-luft- och luft-vatten-värmepumpar. Trots den högre installationskostnaden kan en Bosch bergvärmepump leda till betydande besparingar i uppvärmningskostnader, potentiellt upp till 80%.

En intressant aspekt av Bosch bergvärmepumpar är att de finns tillgängliga både med och utan inbyggd varmvattenberedare. För att underlätta identifieringen av dessa olika modeller har Bosch infört en specifik beteckning i produktnamnen.

Modeller som saknar inbyggd varmvattenberedare betecknas med ”LW”, medan de som inkluderar varmvattenberedare betecknas med ”LWM”. Detta gör det enklare för konsumenter att välja mellan de olika modellerna i Bosch bergvärmepumpsutbud, vilket erbjuder flera bra alternativ.