Coandăeffekten


Coandaeffekten, ett fenomen upptäckt av den rumänske vetenskapsmannen Henri Coanda på 1900-talet, spelar en central roll i hur luftvärmepumpar distribuerar värme. Denna effekt innebär att en strömmande gas eller vätska, när den passerar nära en yta, tenderar att följa med ytan även när den böjer av.

Luftvärmepumpar som nyttjar coandaeffekten

I luftvärmepumpars fall utnyttjas detta fenomen för att effektivisera spridningen av uppvärmd eller kyld luft i ett rum eller en byggnad. Genom att blåsa luftstrålen längs med ytor som väggar eller tak, kan luftvärmepumpar skapa en jämnare fördelning av temperaturen.

coandaeffekten illustrerad med innedelen av en luft-luftvärmepump

Luftflödet, som följer dessa ytor, minskar energiförlusterna och ökar systemets effektivitet. Detta är särskilt användbart i större utrymmen där traditionella metoder för luftdistribution kan vara mindre effektiva.

Coandaeffekten tillåter även för en mer diskret installation av värmepumpsenheter, eftersom luftkanaler och fläktar kan placeras på sätt som minimerar synligheten och ljudnivån utan att offra prestanda.

Genom att förstå och tillämpa Coandaeffekten, kan tillverkare av luftvärmepumpar alltså designa system som inte bara är energieffektiva utan även anpassningsbara till olika inredningsstilar och byggnadsdesigner.