Rengöra luftvärmepump


Det är viktigt att med jämna mellanrum rengöra sin luftvärmepump för att hålla den i bra skick och bibehålla uppvärmningseffekten. Främst är det filtret i luftvärmepumpen som du bör schemalägga rengöring av. Läs vidare för att förstå anledningen och få tips på hur du kan rengöra det.

Rengöring av filtret i din luftvärmepump förhindrar damm och smuts från att blockera luftflödet, vilket annars kan minska systemets effektivitet och öka energiförbrukningen.

Rengöring av innedelen av en luftvärmepump

För att rengöra filtret i innedelen:

  1. Gör luftvärmepumpen strömlös genom att dra ur kontakten
  2. Öppna luftvärmepumpens frontlucka för att komma åt filtren inuti.
  3. Lyft ut grovfiltren och ta loss eventuella extra luftreningsfilter som kan finnas.
  4. Använd en dammsugare för att noggrant rensa alla filter från damm och smuts.
  5. Skölj filtren i ljummet vatten för att avlägsna envisare smuts. För bättre resultat, låt dem ligga i vattnet i upp till 15 minuter innan du sköljer dem igen.
  6. Torka av luftvärmepumpens interna ytor med en trasa där du kan komma åt, för att förhindra dammuppsamling.
  7. Låt filtren torka helt innan de åter sätts in i pumpen, för att undvika mögelbildning eller dålig lukt.
  8. Stäng frontluckan och anslut pumpen till strömkällan igen.

Olika modeller kan ha olika filter och vissa ska man absolut inte skölja i vatten. Läs avsnittet om rengöring i manualen till den luftvärmepump du har.

han rengör luftvärmepumpens utedel

Så ofta bör du rengöra filtren i din luftvärmepump

Den steg-för-steg beskrivning vi gett är en procedur som bör upprepas varannan till var tredje månad. Är det mycket damm i miljön (inne och ute) kan det behövas oftare än så.

Varje gång du öppnar för att rengöra filtren kan du notera hur mycket damm och smuts som samlats. Notera i en liten servicebok som du förvarar tillsammans med luftvärmepumpens manual. Över tid kommer du att lära dig bästa rengöringsintervallet för optimal effekt.

Rengöring av luftvärmepumpens utedel

Utedelen av luftvärmepumpen kan tvättas av med en mjuk svamp, doppad i ljummet diskmedelsvatten. OBS! Stäng av luftvärmepumpen först och koppla lös den från strömkällan för att undvika elfel och risk för strömstöt.

Använd aldrig högtryckstvätt när du rengör luftvärmepumpens utedel.

Ungefär vart tredje år kan det vara en idé att låta en tekniker göra service på luftvärmepumpens utedel. De kan rengöra maskinen på djupet, vilket kan både återställa maximal effekt men också förlänga livslängden på pumpen.

Rengöringsmedel för luftvärmepumpar

Om du tycker att hustipset med ljummet diskmedelsvatten funkar dåligt finns det särskilda rengöringsmedel att köpa. De innehåller ämnen som kan lösa fett, smuts, alger och mögel.

Värmepumpsrengöring i sprayform är enkelt att applicera och vissa medel innehåller ämnen som kan motverka nybildning av alger, som det är vanligt att det bildas på utomhusdelen.

Q-effect rengöringsmedel för luftvärmepump, 500 ml sprayflaska från Elvita (ELON)

En praktisk spray är den som heter Q-Effect Heat Pump Cleaner från Elvita (finns hos ELON).