Snabbkoppling på värmepumpar


Snabbkoppling är ett system som kan finnas hos en del billiga värmepumpar. Systemet kallas ofta för Quick Connect och låter väldigt enkelt att installera, kombinerat med att luftvärmepumpen är förfylld med köldmedium. Det finns dock en del saker att tänka till kring före man eventuellt köper en värmepump med snabbkoppling.

Behörig installatör måste installera värmepump med snabbkoppling

Det finns en lag som säger att endast behörig installatör (kyltekniker) får installera en värmepump som har snabbkoppling. Företag som säljer den här typen av billigare luftvärmepumpar gör då det tillsammans med installationspaket.

De får sälja pumpen utan installation men då endast ifall det kan styrkas att installationen ska göras av en behörig installatör.