Luft/Luft värmepumpar


Det är svårt att täcka in allt du behöver veta om luft-luft värmepumpar på en och samma sida. Vi har därför fokuserat på det viktigaste för dig som funderar på att köpa en luft/luft-värmepump. Du funderar säkert på vad de kostar, hur mycket värme de kan ge, vilken besparing på elräkningen och hur man installerar en pump.

Men låt oss börja med det grundläggande…

Så fungerar en luft/luft värmepump

En luftvärmepump hämtar energi från utomhusluften och använder den för att värma inomhusluften. Hur mycket energiutvinning som pumpen kan göra beror på produktens effektivitet och temperaturen utomhus.

luftvärmepump hämtar energi från utomhusluften
Så fungerar en luft-luft värmepump

Ju varmare det är utomhus desto mer energi finns det för luftvärmepumpen att ta in. När utomhustemperaturen sjunker och det blir minusgrader finns det mindre energi att utvinna, men det kan fortfarande vara tillräckligt för att göra en ”vinst”.

Det kostar el att driva en luftvärmepump men så länge man får ut mer energi än vad som stoppas in är det lönsamt att köra den. Man brukar kalla detta för verkningsgrad och det anges med ett så kallat COP-värde. När värdet är över 1 betyder det att man får ut mer energi än vad som krävs för att driva pumpen.

Priser på Luft/Luft värmepumpar

Hur mycket kostar en luft-luft värmepump? Det finns olika prisklasser på luft-luft värmepumpar; från billiga kring 7 000 kr upp till de som kostar 30 000 kr eller mer. En bra luftvärmepump är den som är anpassad för ditt behov men rent generellt bör man rikta in sig på en pump som kostar kring 12-14.000 kr.

Faktorer som påverkar priset är vilken kapacitet som pumpen har. Det finns luftvärmepumpar som kan värma ett fritidshus på 60 m² men också pumparna för större villor med uppvärmning för 100 m² eller något mer.

Riktigt stora ytor kan man montera flera enheter av både utedel och inomhusdel till för att få en jämnare och mer effektiv uppvärmning.

Öppen planlösning bäst för luft-luftvärmepumpen

Om ditt hus har en öppen planlösning lämpar det sig väl för en luft-luftvärmepump eftersom fri cirkulation av den varma luften är viktig. De flesta monterar upp inomhusdelen så nära utedelen som möjligt. Om man har en planlösning med många olika rum och väggar kommer den uppvärmda luften inte att nå lika bra.

Det finns sätt att komma runt det genom att ha flera inomhusdelar eller montera fläktar i taket som kan skjutsa vidare den varma luften.

Tänk på att en luft-luft värmepump aldrig kan tillgodose hela värmebehovet när det är riktigt kallt ute (-15/20). Du behöver en alternativ energikälla då som t.ex direktverkande el, vedpanna eller pellets.

Pumparna avger ljud både utomhus och inomhus så tänk på var du placerar installationen så att den inte blir ett störande moment. Det finns olika placeringar och tillverkarna gör oftast specialmodeller för dessa. Till exempel finns det speciella luftvärmepumpar för tak som monteras utanpåliggande eller infällda.

Tester av luft/luft värmepumpar

Det finns en uppsjö av olika luft/luft värmepumpar att välja mellan. Därför är det alltid bra att ta del av omfattande tester som gjorts. Vi har letat upp de senaste större testresultaten som du kan kika på.

Energimyndighetens tester

Energimyndigheten gör stora tester av luftluftvärmepumpar och mellan 2009-2013 har över 30 modeller testats från tillverkare som Mitsubishi, IVT, Panasonic, Sanyo och Toshiba.

https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/tester/tester-a-o/

Vanliga frågor om luftvärmepumpar

Hur länge håller en luftvärmepump?

Livslängden på en luft-luft värmepump är cirka 10-15 år. Driftsförhållandena avgör hur länge enskilda modeller håller. Många start och stopp sliter på kompressorn och förr eller senare ger den upp.

När är det dags att byta sin gamla luftvärmepump?

När värmepumpen börjar prestera dåligt är det dags att börja fundera på ett byte. Om du följer energiförbrukningen märker man att den ökar ju äldre en luftvärmepump är. Missljud behöver inte betyda att den är slut utan kanske bara behöver en service.

Ska man utföra underhåll på sin luftvärmepump?

Ja, underhåll förlänger livslängden och är viktigt för att din investering ska bli så lönsam som möjligt. Pumpens filter bör dammsugas minst vartannat år. Inomhusdelen bör torkas ren från fett och smuts. Utedelen utsätts också för damm men även löv och grus kan fastna och försämra prestandan. Regelbunden service av värmepumpen förlänger livslängden och sparar dig en hel del pengar.

I vilket väderstreck är det bäst att placera en luftvärmepump?

Eftersom det är ur luftens värme som energi ska hämtas är fritt söderläge den bästa placeringen. Där är solinstrålningen som högst och pumpen kommer kunna ge mer värme.

Hur mycket el drar en luftvärmepump i läge kyla?

Värmepumpar kan köras i motsatt riktning för att kyla istället för att värma. I dagligt tal kallar vi såna pumpar för AC. I läge kyldrift drar luftvärmepumpar mellan 500-1200 W. En timmes körning med ett elpris på 1 kr/kWh kostar alltså då 1 kr.

Hur ofta körs avfrostning av luftvärmepumpen?

De flesta modeller av luftvärmepumpar har automatisk avfrostning. Den är behovsstyrd och beror alltså på de yttre väderförhållandena. Det kan variera från nån gång per dag till en gång i timmen. Om du märker att det blir mer och mer is under din utedel kan du behöva hjälpa den med avfrostning manuellt.

Får man installera luftvärmepumpar själv?

Nej, man får inte installera en luftvärmepump med köldmediekretsar på egen hand. Det krävs att de installeras av certifierade kyltekniker enligt en EU-lag i den så kallade F-gasförordningen (EU/517/2014). F-gaser är ett samlingsnamn på köldmedier som vid läckage kan påverka växthuseffekten i negativ riktning. Undantag kan finnas för system som är så kallade monoblocks.

Var sitter termostaten för en luftvärmepump?

Innemodulen i en luftvärmepumpsanläggning har en inbyggd termostat.

Hur mycket låter en luft-luft värmepump?

Inomhusdelen har en ljudnivå på mellan 25-40 dB medan utomhusdelen kan ligga på kring 50 dB. Man kan justera fläktläget till låg fart men det minskar hur effektivt den uppvärma luften sprids. Det är rekommenderat att låta fläkten gå på maxfart för bästa effekt.