COP & SCOP värden för värmepump


Coefficient Of Performance förkortas COP och är ett värde som beskriver en värmepumps effektivitet, verkningsgrad.

Vad betyder det om en värmepump har COP 5,1?

Ett COP-värde på 5,1 betyder att för varje kWh som pumpen förbrukar i driftsenergi får du tillbaka 5,1 kWh i form av värmeenergi. Du gör alltså en energivinst på 4,1 kWh.

Tänk på att COP varierar med en rad olika faktorer och värdet mycket beror på vilken temperatur som råder ute och inne. Allra bäst COP-värde får man då upptaget av luft görs vid hög temperatur och avges vid låg temperatur.

På vintern råder det motsatta och effektiviteten är då som sämst. Därför är det viktigt att välja en värmepump som har det bästa COP-värdet vid den temperatur som ditt energibehov är som störst över året.

Faktum är att många värmepumpar har COP på 1.0 vid -20 till -30 minusgrader och då alltså inte ger någon energivinst alls.

Standardiserade mätningar för COP hos värmepumpar

Alla modeller av värmepumpar går igenom standardiserade mätningar för att vi som konsumenter ska kunna jämföra COP-värden.

PumptypInomhus /
Framledning
Utomhus /
Kollektor
Luft-luft+20 °C +7 °C
Luft-vatten+35 °C +7 °C
Bergvärmepump+35 °C0 °C

Luft-luft värmepumpar har bara luft som medium så där är det lufttemperatur som standardiseras. Luft-vatten och Bergvärme jobbar med framledningstemperatur i det vattenburna systemet. För bergvärmepumpen finns ingen utomhustemperatur utan då är det värmen i kollektormediet som avses.

SCOP värde beskriver hel säsong för värmepump

För att bättre kunna jämföra har man på senare år börjat redovisa ett SCOP-värde. Då tas det in prestandan under en hel säsong och värdet anges för upp till tre olika zoner – Aten, Strasbourg och Helsingfors.

Eftersom klimatet skiljer sig åt mycket mellan dessa zoner viktas COP-värdet olika så det ska gå att jämföra pumpar bättre för just det klimat man själv bor i.

SCOP är också det värde som ligger bakom energiklassning där de bästa får A+++. Att jämföra årsvärmefaktor för värmepumpar och välja den som ger bäst för pengarna kan vara lönsamt.