Montera luftvärmepump på taket


Funderar du på att montera utomhusdelen av ett uppvärmningssystem med luft/luft-värmepump på taket? Luftflödet är fritt däruppe men vilka andra faktorer bör vägas in? Här går vi igenom för- och nackdelar med placeringen så att du kan göra det bästa valet och undvika misstag.

luftvärmepump på ett lutande tak av tegel

Svårt med service

En sak som talar starkt emot takplaceringen är att service och underhåll blir mycket svårare. Det gäller särskilt om det är ett lutande tak då du måste se till att ha tillräcklig säkerhet för den som ska upp dit och kolla på pumpen.

Undantaget är ifall du kan placera pumpen på ett helt platt tak, dit man lätt kommer upp och inte riskerar att falla ner.

Isbildning

Under utedelen bildas mycket is på vintern. Det är bland annat därför som det rekommenderas minst 50 cm från marknivå för luftvärmepumpars utomhusdel.

två utomhusdelar för luft/luft-värmesystem på ett platt tak

På ett lutande tak kan det bli svårt att få till medan det är lättare på ett platt tak. Där går det att palla upp värmepumpen och montera gummifötter eller liknande för att skapa tillräckligt med höjd.

Fritt luftflöde för värmepumpar på tak

En fördel vid takmontering är att luftflödet till utedelen sällan begränsas av omgivningen. Däremot kan det vid kraftigt snöfall och starka vindar vara en väldigt utsatt placering.


Sammanfattningsvis anser vi att takplacering bör undvikas helt på lutande tak men kan vara en god idé på platta tak. Här i Sverige bygger vi sällan hus med platta tak på grund av snömängderna, men i södra Europa är det mycket vanligt att placera luftvärmepumpar och AC-moduler på platta tak.