Underhållsvärme


Underhållsvärme används för att hålla byggnader som hus eller garage varma nog för att förhindra skador när de inte är i bruk, till exempel under vintern. Underhållsvärme håller en grundtemperatur i oanvända byggnader som hus och garage för att skydda dem från kyla och frost, särskilt under de kallare månaderna.

Underhållsvärme skyddar mot skador

Syften med underhållsvärme

  1. Skydd mot frostskador: Genom att hålla temperaturen över fryspunkten förhindrar man att vattenrör och andra vattenbärande system fryser och spricker.
  2. Fuktskydd: Det hjälper till att hålla fuktigheten i schack och förhindrar därmed mögel och röta som kan uppstå i fuktiga och kalla miljöer.
  3. Energibesparing: Eftersom byggnaden hålls vid en lägre temperatur när den inte används, minskar energiförbrukningen jämfört med att hålla den fullt uppvärmd hela tiden.
  4. Snabbare uppvärmning: När byggnaden ska användas igen, går det snabbare att värma upp den till en behaglig temperatur från underhållsvärme än från en helt nedkyld nivå.
  5. Bevarande av innehåll: I utrymmen som garage och förråd skyddar underhållsvärme de förvarade objekten från extrem kyla och fukt.

Underhållsvärme av fritidshus

Fritidshus i skogen

Underhållsvärme är särskilt värdefullt i fritidshus som ofta står oanvända under längre perioder, eftersom det förhindrar frys- och fuktskador och sparar energi. Detta går att åstadkomma med antingen element eller en luftvärmepump anpassat för fritidshuset.

Med möjligheten till fjärrstyrning av luftvärmepumpen kan du enkelt justera temperaturen i ditt fritidshus på distans. Det säkerställer att huset är varmt och välkomnande när du anländer, och energieffektivt när det inte är i bruk.

Garage och förråd med underhållsvärme

Underhållsvärme i garage och förråd är praktiskt för att skydda saker från extrem kyla och fukt. Du kanske förvarar vätskor som tar skada av att frysas och tinas eller trädgårdsmaskiner som drivs på el och inte heller ska utsättas för minusgrader.

Prylar i garage som behöver underhållsvärme

Det är också fördelaktigt för bilar som förvaras i garaget, eftersom det är bättre för bilens motor att starta i en mildare temperatur än i extrem kyla. Dessutom, genom att hålla dessa utrymmen vid en stabil temperatur kan du förhindra bildandet av kondens och därmed minska risken för rost och mögel.

De flesta som installerar till exempel en liten luftvärmepump i garaget ställer in de på +8 till +10 grader för underhållsvärmen.