Markstativ för värmepumpar


Att placera utedelen av en värmepump på ett markstativ istället för att montera den direkt på väggen eller låta den stå på marken har flera fördelar. Det kan påverka effekten av värmepumpen men också underhållet över tid.

För det första skyddas enheten bättre mot snö och is, vilket är särskilt viktigt under vintermånaderna. Om snö täcker utedelen, kan effektiviteten minska kraftigt eftersom värmepumpen måste arbeta hårdare för att fånga upp värme från utomhusluften.

Dessutom förbättras luftflödet runt enheten när den är monterad på ett stativ. Detta bidrar till en mer effektiv värmeväxling och därmed en bättre prestanda av värmepumpen. God luftcirkulation är avgörande för att enheten ska kunna arbeta så effektivt som möjligt.

Ett markstativ ger även extra stabilitet och skyddar utedelen från skador som kan orsakas av gräsklippare, lekande barn, djur och annan utomhusaktivitet. Det minskar även risken för vibrationsskador på enheten eller byggnaden, eftersom stativet kan utformas för att absorbera och minska vibrationer.

Det är också värdefullt med ett markstativ vid underhåll och service av värmepumpens utedel. Med bättre åtkomst kan servicepersonal enkelt utföra nödvändiga inspektioner, rengöringar och reparationer, vilket bidrar till längre livslängd och bättre totalprestanda för systemet.

Bygga eget stativ till luftvärmepumpen

Vill du hålla nere kostnaderna eller tycker du att befintliga stativ inte är så smakfulla kan du såklart bygga ditt eget. Du kan köpa tåligt material och montera ihop ett stativ som du tycker passar.

Tänk bara på att välja ett som tål tyngden från din värmepump och som är vädertåligt och klarar minst 10-20 år, som är livslängden på de flesta värmepumpar.