Luftvärmepump med kyla (Air Condition)


Luftvärmepumpar med kylfunktion, ofta kallade luftkonditioneringssystem eller enkelt ”AC”, är populära energieffektiva system som används för både uppvärmning och kylning av inomhusluft. Dessa system använder principen för värmeöverföring för att flytta värme mellan inomhus- och utomhusmiljöer.

luftvärmepump med kyla (AC), kan styras med fjärrkontroll

I uppvärmningsläge tar en luftvärmepump värmeenergi från utomhusluften och flyttar den inomhus, även när det är kallt ute. I kyl-läge fungerar systemet i omvänd ordning: det tar värme från inomhusluften och överför den utomhus, vilket sänker inomhustemperaturen.

Så funkar kylningen med luftvärmepump

En typisk luftvärmepump med kylfunktion består av en inomhusenhet och en utomhusenhet. Inomhusenheten innehåller en fläkt och en förångare, medan utomhusenheten inkluderar en kondensor och en kompressor.

  1. Kompressorn komprimerar från förångaren som har lågt tryck och låg temperatur och omvandlar det till ett ett högtrycks- och högtemperaturkylmedium.
  2. Kylmediet passerar sedan genom kondensorn, där det avger värme till utomhusluften och omvandlas till en högtrycks- och lågtemperaturvätska.
  3. En expansionsventil sänker trycket på det högtrycks- och lågtemperaturkylmediet, vilket gör det till ett lågtrycks- och lågtemperaturkylmedium.
  4. Det lågtrycks- och lågtemperaturkylmediet går tillbaka till förångaren, där det absorberar värme från inomhusluften och omvandlas tillbaka till en gasform. Cykeln upprepas.

I systemet finns också en termostat som du använder för att ställa in önskad temperatur. Luftvärmepumpens AC-funktion kör så länge termostatens mål inte är uppnått.

Många moderna system kan styras via en fjärrkontroll eller en smartphone-app, vilket gör det möjligt att justera inställningar på avstånd.

Genom att ha en grundläggande förståelse för hur dessa komponenter och funktioner samverkar, blir det lättare att förstå fördelarna och begränsningarna hos luftvärmepumpar med kylfunktion. Det kan också vara hjälpsamt när man ska fatta beslut om inköp, installation och underhåll.

Elförbrukning för kylning med luftvärmepump

De flesta modeller har en förbrukning på 500-1200 W i kylningsläge och snittpriset på sommaren är kring 1 kr/kWh. En timmes kyldrift kostar då 1 kr grovt räknat. I Sverige är det 1-2 månader som vi känner behov av AC och vad det kostar beror lite på hur mycket vi behöver köra den.

Skulle den stå på dygnet runt kostar det 24 kr per dygn och en het sommarmånad kan det innebära cirka 800 kr extra i elräkning. Kyler du huset 10 timmar per dygn blir det elkostnad på 300 kr.