NIBE värmepumpar


Nibe är stora inom bergvärmepumpar men har också luft-vatten värmepumpar, frånluftsvärmepumpar, pelletspannor och solvärmelösningar i sitt sortiment. Nibe kan det mesta om uppvärmning helt enkelt.

Bergvärme och bergvärmepumpar från NIBE

Bergvärme kan kort beskrivas som solvärme lagrad i marken. Från de första snöfria vårdagarna till sena högsommaren så värms jordens yttre delar av solstrålarna. Solenergin lagras i marken och när det blir kallt igen kan vi använda den energin för att värma våra hus.

Att installera bergvärme är en betydligt mer omfattande procedur än att installera en luft-luft värmepump. Du behöver först och främst ansöka om tillstånd för att få borra hål i marken. Därefter måste du anlita ett företag som kan borra det 100-200 m djupa borrhålet i vilken man för ner den slinga som ska fånga upp energin i. Sista steget är att installera en bergvärmepump i ditt hus som kan extrahera värmeenergin för att värma ditt varmvatten.

Värmen till huset går ut via vattenburna radiatorsystem. Om du har direktverkande el, behöver du alltså byta ut alla dina radiatorer och dra vattenledningar i huset också. Det är en dyr investering, men en investering är det! För du kan spara mycket pengar eftersom ett bra fungerande bergvärmesystem kan sänka din uppvärmningskostnad med upp till 80%!

Exempel på bergvärmepumpar från NIBE

Produkterna är listade under bergvärmepumpar, men de kan även användas för att pumpa energi hämtad från ytjordvärme, sjövärme eller grundvattenvärme. Värmepumparna finns att köpa med och utan inbyggd varmvattenberedare.

Den minsta modellen heter F1126 och har en COP-faktor på 4,7 och finns från 6-11 kW. Samma modell fast med inbyggd beredare heter F1226 och finns från 5-11 kW. Båda dessa modeller har elpatron som går in om det blir väldigt kallt ute och värmesystemet inte klarar hämta tillräckligt med värme från grunden. En NIBE F1126 har rekommenderat cirkapris på mellan 49.000 – 62.000 kr beroende på vilken effekt man köper. Med varmvattenberedare inbyggd tillkommer ca 2.000 kr på priset.

NIBE Fighter 1250

En ny generation av värmepumpar från NIBE. Den har en varvtalsstyrd kompressor och ett intelligent styrsystem som gör att ingen elspets behövs. NIBEs andra modeller köper man med olika effekt, Fighter anpassar sin effekt utifrån husets energibehov under rådande förhållanden. När det behövs mycket energi ökar den effekten och tvärtom.

Rekommenderat cirkapris på NIBE Fighter 1250 är 107.000 kr enligt NIBEs hemsida (2012-09-28).

NIBEs luft-vatten värmepumpar

I produktsortimentet för luft/vatten värmepumpar har NIBE 3 olika modeller. F2026 har en scrollkompressor som kan arbeta ner till låga -20 grader. Den finns att köpa i tre storlekar (6,8 och 10 kW). Priset ligger på mellan 48 – 60.000 kr i rek pris. NIBE Split är ett komplett system för att både värma luft, kyla luft och göra varmvatten. Med en inomhusdel som kan kopplas ihop med alternativa energikällor som sol, gas, ved etc. kan du klara värmeproduktionen året runt. Rek ca-pris på Split ligger kring 80.000 kr.