Årsvärmefaktor för värmepumpar


Att driva en värmepump kräver tillförsel av energi. Den energi som värmepumpen levererar i form av värme ska dock vara högre. Det är det som ger oss besparingen jämfört med direktverkande el.

Årsvärmefaktorn är ett teoretiskt beräknad värde som beskriver hur mycket värmeenergi som pumpen avger i förhållande till använd elenergi. I realiteten påverkar husets placering, planlösning och möblering men det är ändå ett bra jämförelsevärde när du ska köpa värmepump.

En årsvärmefaktor på 4,7 innebär att pumpen avger 4,7 gånger så mycket värmeenergi än vad den drar i elenergi. Du får alltså 370% mer energi i form av värme än elektrisk energi.

Årsvärmefaktorn på populära värmepumpar

Luft-luft värmepumpar
MärkeModellÅrsvärmefaktor
LyfcoAICOOLAR3,1
PanasonicHZ35UKE5,1
MitsubishiMSZ-LN25WG5,2
Luft/Vatten värmepump
MärkeModellÅrsvärmefaktor
LyfcoHP040-DC-W4,56
LyfcoHP050-DC-W4,47
Bergvärmepumpar
MärkeModellÅrsvärmefaktor
NibeF1245-85,15
ThermiaDiplomat Optimum4,8

För mer testvärden på värmepumpar se följande tester gjorda av Energimyndigheten.