Bergvärmepumpar


En bergvärmepump fungerar genom att utvinna värmeenergi lagrad i jorden. Denna process bygger på att jordens inre lagrar solenergi, vilket håller en relativt konstant temperatur året om, även under vintern.

bergvärme illustration så funkar det

Installera bergvärme: så går det till steg-för-steg

  1. Borrning: Först borras ett hål i marken. Djupet på detta borrhål varierar beroende på lokal geologi och den energimängd som behövs.
  2. Vätskecirkulation: I borrhålet placeras en slinga av rör, ofta fylld med en blandning av vatten och frostskyddsvätska (till exempel glykol). Denna vätska cirkulerar genom rörslingan och absorberar värme från jorden.
  3. Värmepumpens funktion: När vätskan kommer tillbaka till värmepumpen har den en högre temperatur än när den pumpades ner. Värmepumpen använder en kompressor för att öka vätskans temperatur ytterligare. Detta görs genom att komprimera vätskan, vilket höjer dess temperatur.
  4. Värmeöverföring: Den uppvärmda vätskan passerar sedan genom en värmeväxlare. Här överförs värmen till husets uppvärmningssystem, till exempel vattenburen golvvärme eller radiatorer.
  5. Kylning och återcirkulation: Efter att vätskan har avgett sin värme kyls den ner och skickas tillbaka ned i borrhålet för att absorbera mer värme, och cykeln upprepas.

Denna process gör bergvärmepumpar till ett mycket effektivt sätt att värma upp byggnader, eftersom de utnyttjar den redan existerande värmen i jorden. Dessutom är de miljövänliga och kostnadseffektiva över tid, eftersom de minskar behovet av fossila bränslen för uppvärmning.

Bergvärmepumpens kvalitet och effekt

En värmepump av god kvalitet är tillverkad med hållbara material och avancerad teknik, vilket säkerställer lång livslängd och pålitlig prestanda.

För bästa funktion bör värmepumpen vara specifikt anpassad för det klimat där den ska användas. Till exempel bör bergvärmepumpar i kallare klimat vara kapabla att effektivt utvinna värme även vid låga utomhustemperaturer.

Så flödar kallt och varmt vatten genom en bergvärmepump

Pumpens storlek och kapacitet bör vara korrekt anpassade efter uppvärmningsbehovet i byggnaden. Överdimensionerade eller underdimensionerade system kan leda till ineffektivitet och ökade driftkostnader.

Kompressorn är hjärtat i en värmepump. En energieffektiv kompressor som kan justera sin effekt efter aktuellt behov (t.ex. en inverterkompressor) bidrar till lägre energiförbrukning och bättre prestanda.

Bra värmepumpar har också designats för att minimera ljudnivåer, vilket är viktigt för komforten i bostadsområden. För dig som brukare är enkelhet i användning och möjlighet till precis kontroll av värmepumpens funktioner viktigt för bästa användarupplevelse.

borrar för att lägga rör till bergvärme

Priser på bergvärmepumpar

Generellt sett är kostnaden på en komplett installation av bergvärme högre jämfört med andra typer av uppvärmning, såsom luft-luft eller luft-vatten värmepumpar. Denna högre kostnad, oftast på flera hundra tusen kronor, beror främst på att installationsprocessen innefattar borrning i marken för att nå en tillräcklig djupnivå där jordtemperaturen är stabil.

Trots den högre initialkostnaden är uppvärmning baserad på bergvärmepump en investering som kan ge avsevärda långsiktiga besparingar. De är kända för sin höga effektivitet och låga driftkostnader, särskilt i områden med kalla vintrar. Dessutom bidrar de till att minska beroendet av fossila bränslen och har en positiv inverkan på miljön.

Själva bergvärmepumpens pris är i nivå med luft-vattenvärmepumpar där effekt och inbyggd vattenberedare eller inte styr priset till stora delar. Vanligt prisintervall är från 60 000 kr för pumpar som kan värma 100-120 m² upp till 150 000 kr för större hus på 250 m².

Mer läsning om bergvärme