SEER-värde


SEER är en förkortning av Seasonal Energy Efficiency Ratio. Värdet används för att ange pumpens genomsnittliga energieffektivitet vid luftkonditionering mätt över en säsong.

Pumpar kan användas inte bara för att skapa värme utan också för att kyla. När en luft-luftpump används för luftkonditionering kan energieffektiviteten jämföras mellan olika modeller med SEER-värdet.

Det är också SEER-värdet som ligger till grund för den energiklassning som en luft-luftpump får om den ska ha bäst i klassen A+++ eller en medelmåtta på B eller sämre.

Effektiviteten varierar vid olika klimat och till skillnad från SCOP-värden (värmevärden) så anges SEER endast vid en klimatzon och det är klimatet i Strasbourg. För brukare i södra Europa eller i Norra Skandinavien kan det variera mycket eftersom luftfuktighet och körtimmar skiljer sig mycket åt.

Exempel på värmepumpars SEER-värden

Luft-Luft värmepumpar

TillverkareModellSEERRek.pris
Panasonic» CZ25WKE6.613 900 kr
Bosch» Climate 3000i7,0 9 298 kr
Haier» Nebula Nordic AS258,514 826 kr