Poolvärmepump


En utomhuspool som du vill värma upp kräver tillförsel av ganska mycket energi. Två vanligt förekommande system bygger på poolvärmare eller poolvärmepump. Vi går igenom skillnaden och visar på olika modeller att satsa på för effektiv pooluppvärmning.

ryker från en uppvärmd utomhuspool

Skillnaden på poolvärmare och poolvärmepump

En poolvärmare använder uteslutande elektricitet för att skapa värme och värma poolvattnet med. I kallt klimat är det ett väldigt dyrt system och även om själva inköpet ser billigt ut, blir det dyrt i längden.

Poolvärmepumpar kostar mer att köpa men genom att de använder värmen i utomhusluften för att värma vattnet kommer uppvärmningen att bli billigare. Poolvärmepumpen funkar på samma sätt som en inverter för att värma huset med.

Utomhusluften dras in i modulen och värmeenergin i luften överförs till ett köldmedia. Det övergår till gasform som genom passage genom en kompressor utvinner energin för att sedan värma upp poolvattnet.

Till skillnad från luft/vatten värmepump för uppvärmning av hus är poolvärmepumpen specialbyggd för just pooler. Det gäller till exempel:

  • materialval som är korrosionsbeständiga
  • mjukvaran är optimerad för pooluppvärmning
  • dimensioneringen är anpassad för poolers volym
En ny poolvärmepump monteras

Effektiva poolvärmepumpar

Rätt dimensionerade poolvärmepumpar kan ta upp till 80% av energieffekten som behövs från omgivande luft.

Den starka fördelen en värmepump har jämfört med solfångare eller solpaneler är att uppvärmning kan ske oavsett väder. Det kanske dessutom är just de dagarna när solen inte visar sig som du vill ha lite varmare poolvatten att simma i.

Utbudet av värmepumpar för pooler är ganska stort och det finns allt från billiga till exklusiva modeller. Billigast är de som har on/off teknik där kompressorn är på eller av.

Nyare modeller har frekvensstyrda fläktar och kompressorer vilket ger mycket högre effektivitet. Inverterpumpar kostar mer att köpa in men ger bättre verkningsgrad och längre hållbarhet.

ProduktnamnEffektPoolvolym
Lyfco NTPHP606,2 kW30m³
Lyfco NTPHP909,2 kW45m³
PHP08W-R32 (inverter)8 kW30m³
NTPHP110i (inverter)11,7kW50m³

Vad ska man titta på i produktbeskrivningen?

Det är viktigt att titta efter rätt värden i produktbeskrivningen av en poolvärmepump. Leta efter redovisade siffror enligt standarden EN14511 när du ska jämföra olika modeller.

EN14511 redovisas för 15°C lufttemp, + 26°C pooltemp vid 70% RH (relativ luftfuktighet). Titta också efter om de testat pumpen hos ett oberoende testinstitut så att du kan lita på att värdena stämmer.

Vad kostar uppvärmningen av en normalstor pool?

En pool som är cirka 4×8 m och rymmer 40 kubikmeter vatten, och som du använder från slutet av maj till slutet av augusti, kräver mellan 2500-3500 kWh. Om priset på el ligger kring 1 kr/kWh inklusive skatter och avgifter är det enkelt att räkna att det blir mellan 2500-3500 kronor.

På sommaren är elpriset oftast lägre då samhällets efterfrågan sjunker och elproduktionen högre. Därför är det inte så kostsamt att värma upp poolen på sommaren. Ju tidigare på våren eller senare på hösten som du vill hålla poolvattnet varmt, desto mer kommer det att kosta.

Ett spabad är billigare att värma upp än en stor pool

Andra alternativ till uppvärmning av pooler

  • Värmeväxlare, kan kopplas in mot husets befintliga uppvärmningssystem (bergvärme, jordvärme etc)
  • Elvärmare, samma sak som poolvärmare i vår definition
  • Solfångare, poolsolfångare som värmer vatten direkt med solenergi
  • Solpaneler, genererar el som sedan kan användas för uppvärmning genom en elvärmare)