Vanliga misstag med värmepumpar


Det finns några vanliga misstag som många gör när de köper, installerar eller driftar värmepumpar i hemmet. På den här sidan har vi samlat misstagen som ofta upptäcks där några går att rätta till och andra inte.

Värmepump med för svag effekt

Det kan vara lockande att välja den värmepump som är billigast men priset hänger starkt ihop med effekten. En för svag värmepump kommer inte täcka hela uppvärmningsbehovet. Det är därför ett misstag att inte göra en kalkyl för att hitta vilken effekt som passar till huset.

En tumregel är att det behövs 45W per kvadratmeter i ett välisolerat hus och upp till 70W per kvm för en sämre isolerad villa.

Felaktig placering

För luftvärmepumpar är det viktigt att välja bästa placeringen för att få bra värmespridning i huset. Många utgår från att välja en plats där pumpen syns så lite som möjligt. Det är sällan samma plats som där den kan göra mest nytta.

Utomhusdelen måste placeras minst 50 cm över marken och bäst luftspridning får man om pumpens innedel finns i ett stort, öppet rum. Bäst komfortupplevelse får du om det också är ett rum där du ofta befinner dig.

man funderar om han gjort misstag vid installationen av sin värmepump

Ojämn drift och felaktiga inställningar

Det finns många olika inställningar att göra på både bergvärme- och luftvärmepumpar. För att få ut bästa effekt behöver man optimera bergvärmepumpen och ställa in rätt gradminuter, framledningstemperatur med mera.

En luftvärmepump kan ha olika inställningar den med som autokyla ifall det blir för varmt. På vintern är det en onödig inställning som kommer att kosta extra mycket i elförbrukning. Har du till exempel en vedeldad kamin och luftvärmepumpens AC går igång blir det som att du eldar för kråkorna (gammalt uttryck).

Lite inte för mycket på grannen

Många val i livet influeras av vår omgivning och bara för att grannen har valt ett visst märke eller placering behöver det inte vara rätt för dig. Grannen kommer säkert inte att erkänna ett superdåligt köp heller så lita inte fullt ut på hens rekommendationer.