Monoblock


Ett Monoblock-system består endast av EN enhet som till exempel utedelen av en luft-vatten värmepump. Systemet kopplas alltså direkt in på befintliga värmesystem och har inte både en inne- och en utedel.

För luft-luft värmepumpar monteras monoblock-enheten inomhus och ut genom väggen går endast isolerade rör som växlar luften mellan inne och ute.

För luft-vatten värmepumpar monteras monoblocket på utsidan och genom väggen går rör direkt mot vattenledning för värmesystem.

Då monoblock kommer förfylld med köldmedium och ska vara helt tätad kallas de för hermetiskt sluten utrustning. Sådan utrustning behöver inte ha kravet att en certifierad kyltekniker måste installera den. Luft-luft värmepumpar av denna typ kan därför vara lagliga att installera själv. Luft-vatten värmepumpar av monoblock-typ är det rekommenderat att anlita rörmokare för installationen och en elektriker som kopplar elen.

Tillverkare av monoblock-system är exempelvis Lyfco, som valt hermetiskt slutna monoblocks för både värmepumparna av typ luft-luft och luft-vatten.