Avfrostning av värmepumpar


Avfrostning av en värmepump är en process där is och frost som bildats på pumpens utomhusdel tas bort. När en luft/luft eller luft/vatten värmepump arbetar under kalla förhållanden, kan fukt i den omgivande luften frysa på värmepumpens utomhusdel.

Denna isbildning kan minska värmepumpens effektivitet eftersom isen fungerar som en isolator och hindrar värmeöverföringen. För att bibehålla effektiviteten och förhindra skador på enheten, måste isen tas bort regelbundet och det kallas för avfrostning.

Värmepump med automatisk avfrostning

Hur fungerar avfrostningen på en värmepump?

Det finns flera metoder för avfrostning, men den vanligaste metoden för moderna värmepumpar är att tillfälligt vända på processen. Genom att göra detta värms den yttre delen av värmepumpen upp, vilket smälter bort isen. När avfrostningscykeln är klar återgår pumpen till sitt normala driftläge.

Många moderna värmepumpar har inbyggda sensorer som känner av när is börjar bildas på enheten. När en viss mängd is har upptäckts startar värmepumpen automatiskt sin avfrostning. Denna automatik ser till att avfrostningen sker vid rätt tidpunkt och att värmepumpen alltid fungerar så effektivt som möjligt.

Värmepumpens sensorer kan känna av detta eftersom is tenderar att sänka hastigheten på luftströmmen. När den går under en viss nivå startas avfrostningsprocessen. Det kan också finnas regulatorer som håller koll på köldmediets temperatur och startar avfrostning om den är för låg.

is som smälter

Behovsstyrd avfrostning är bättre än tidsinställd, vilket är vanligt på äldre modeller av värmepumpar. På en tidsprogrammerad avfrostning går det åt onödigt mycket energi när det inte finns behov och frostbildningen kan bli för stor när det är väldigt kallt och fuktigt.

Problem med värmepumpens avfrostning

Avfrostning är en kritisk funktion för värmepumpar som ska funka bra i kallt klimat. Genom att förstå hur det fungerar och vad du ska vara uppmärksam på kan du säkerställa att värmepumpen fungerar effektivt och håller länge. När det uppstår problem bör du agera för att försöka lösa det genast. Var uppmärksam på:

  • Frekvens: Om luftvärmepumpen avfrostar ofta kan det indikera ett problem med värmepumpen eller dess installation. Det kan vara allt från felaktiga inställningar till problem med kylmedlet. Ibland beror det dock på vädret som vid extremt hög luftfuktighet och många minusgrader samtidigt.
  • Vattenavledning: När isen smälter kan det leda till vattenbildning runt värmepumpens utomhusdel. Det är viktigt att se till att detta vatten kan dräneras bort på ett säkert sätt för att undvika isbildning på marken runt enheten.
  • Ljud: Avfrostningscykeln kan orsaka ett visst ljud från värmepumpen. Detta är normalt, men om ljudet är mycket högt eller ovanligt kan det indikera ett problem. Lär dig hur den låter normalt så du kan reagera när det kommer onormalt ljud från pumpen.