GWP: Global Warming Potential


GWP (eng Global Warming Potential, sv Global uppvärmningspotential) är ett mått som används för att jämföra bidraget till växthuseffekten och den globala uppvärmningen. Det är ett relativt mått mot effekten av samma mängd koldioxid (CO₂) som har referensvärdet 1.

GWP används ofta inom politik och industri för att sätta mål och reglera utsläpp av växthusgaser. Det används också för att beräkna koldioxidekvivalenter (CO₂e), vilket är ett sätt att omvandla utsläpp av olika växthusgaser till en gemensam enhet baserad på deras GWP.

Olika växthusgaser har olika GWP-värden. Till exempel har metan (CH₄) en GWP som är 25 gånger högre än CO₂ över en 100-års period, vilket innebär att 1 kg metan har samma uppvärmningseffekt som 25 kg CO₂ under den tidsperioden.

Värmepumpar och GWP

För värmepumpar är GWP-värdet något som rör det köldmedium som används i pumparna. Många äldre kylmedel har mycket höga GWP-värden, vilket har lett till internationella avtal och nationell lagstiftning för att minska eller eliminera användningen av dessa hög-GWP kylmedel till förmån för alternativ med lägre GWP.

R32 är ett kylmedel som har fått ökad uppmärksamhet de senaste åren på grund av dess egenskaper som ett mer miljövänligt alternativ till vissa andra kylmedel. R32 har en global uppvärmningspotential (GWP) på 675, vilket är betydligt lägre än många HFC-kylmedel som det är tänkt att ersätta, såsom R410A som har en GWP på över 2000.

GWP för olika köldmedel

KöldmedelKemisk beteckningGWP-värde
R-12CCl2F210,900
R-22CHClF21,810
R-134aC2H2F41,430
R-404ABlandning3,922
R-407CBlandning1,774
R-410A *Blandning2,088
R-32 *CH2F2675
R-1234yfC4H2F44
R-717NH30
R-744CO21
* R410A och R-32 är vanliga köldmedel i värmepumpar